Inbjudan till symposium i Helsingfors om Posthumanistisk pedagogik

Nätverket Posthumanistic and Poststructuralist Pedagogical Research (nätverk nr 22) inbjuder för andra året i rad till ett symposium om posthumanism och pedagogik vid NERA:s kongress, denna gång i Helsingfors 9-11 mars 2016.

Posthumanistisk pedagogik – när mänskliga och icke-mänskliga subjekt kopplar samman

Symposiets syfte är att att belysa posthumanistiska perspektiv i aktuell pedagogisk forskning. En forskning som får oss att tänka annorlunda kring det som är bortom mänsklig kontroll. Det innebär att det finns en strävan efter att utveckla alternativa förståelser av subjektivitet, tid, kunskap, agens, och relationalitet bortom antropocentriska begränsningar. Vad händer när vi ser mänskliga och icke-mänskliga subjekt som samkonstituerade och i ständig intra-aktion med varandra? I pedagogiska situationer kan det t ex vara subjekt som kopplar ihop och skapar relationer med kropp, materia, teknik, djur och natur. Den posthumanistiska forskningen följer flöden och rörelser och uppmärksammar hur dessa producerar sammanflätningar av olika slag. Särskild uppmärksamhet riktas mot företeelser som det ännu-inte-sedda eller det oväntade, när kroppen talar eller när språk, materian och naturen omkullkastar vår förståelse av det vi tar för givet. Posthumanisk forskning har inte bara betydelse för vad vi studerar utan också hur vi gör det, det har direkta konsekvenser för såväl forskningspraktik som forskarsubjektivitet och etik.

Om du är intresserade att medverka i symposiet, sänd in ett kort abstract senast 28 oktober 2015 till bosse.bergstedt@soc.lu.se. En gemensam anmälan görs därefter från nätverket till NERA den 1 november.

Följande anvisningar gäller för ett symposium: A symposium session builds on a theme and is proposed and planned by a symposium organizer.The papers focus on a common theme. A symposium has a chair (often the organiser) and one or more discussants, who have read the papers in advance. Some symposia will overlap more than one session. The symposium organizer will decide how the symposium is to be organised and the time allotment for each presentation. It is recommended that at least two different countries/national perspectives must be represented in the symposium. The organizer of the symposium submits a proposal (as organiser’s text) with a plan for the symposium including: 1 The title of the symposium, 2 An abstract describing the entire symposium, 3 The names of the contributors, titles of their presentations and their abstracts

Välkomna att medverka i ett spännande symposium!

Bosse Bergstedt

Advertisements